Texto: Tiago  3:1-12
Pregador: Pr Samuel
Data: 03/12/2017