Texto: Matheus 13: 53-58
Pregador: Pr. samuel
Data: 20/08/2017