Texto: Números 14:1-10
Pregador: Pr. Teo
Data: 28/04/2024