Texto: 1 Coríntios 13: 9-13
Pregador: Pr. samuel
Data: 16/09/2018