Texto: Salmos 3: 1-8
Pregador: Lic. dario
Data: 28/01/2018